Rekisteriseloste

Tämä on KOMEA Stock Oy:n henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu

19.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

KOMEA Stock Oy

Y-tunnus 3277832-7

Kalevankatu 56a

00180 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sanna Heino, info@komeastock.fi, 050 3721425

3. Rekisterin nimi

KOMEA Stock Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen

käsittelylle on:

● Asiakassuhteen ylläpito ja hoito

● Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta

● Markkinointi eri muodoissaan

● Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset

● Tilastojen analysointiin esimerkiksi Google Analyticsin toimesta

● Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia perustietoja ovat:

● Henkilön nimi

● Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

● Ostohistoria

● Evästeiden tallentamat tiedot

● Yrityksen nimi ja Y-tunnus

● Muut mahdolliset tiedot, kuten asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja

palveluihin liittyvät tiedot.

6. Evästeet

www.komeastock.fi käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”)

tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta räätälöidyn ja sujuvan. Eväste (cookie) on pieni

tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään

lähes kaikissa verkkopalveluissa ja ne eivät välttämättä toimi kunnolla ilman

evästeitä.

Käytämme Google Analytics ja -Adwords -palveluita verkkopalvelujemme käytön

analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei

käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja

miten voimme parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja.

Palvelujen käytöstä kerätään mm. seuraavia tilastollisia tietoja:

● kokonaiskävijämäärät

● onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa

● mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut

● käytetyimmät hakusanat

● suosituimmat sivut

● käytetyimmät selainversiot

● käytetyimmät laitteet

Evästeet ja palvelujen toiminnallisuudet

Verkkopalveluissamme käytetään myös kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä,

joiden avulla sivustolla voidaan esimerkiksi näyttää sosiaalisen median sisältöjä.

Sivuston yhteisöliitännäiset (facebook/instagram) voivat asettaa evästeitä omista

palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Kannattaa

kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että

verkkopalvelu voi tallentaa tekemäsi valinnat evästeiden avulla. Jos estät evästeet

kokonaan, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja. Evästeet voi

poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta tai

käyttämästäsi laitteesta. Evästeiden poistaminen vaikuttaa sivun käytettävyyteen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan itsensä luovuttamina.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole asiakassuhteen hoitamisen kannalta

välttämätöntä (esim. osoitetietojen luovuttaminen kuljetusyhtiölle). Tietoja ei

luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla

käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään

Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta

huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja

tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden

toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut

tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon

täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia

niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle

info@komeastock.fi. Rekisterinpitäjä vaatii pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

säädetyssä ajassa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen

poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen

tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle

info@komeastock.fi. Rekisterinpitäjä vaatii aina pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

säädetyssä ajassa.

12. Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoaja Paytrail (Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7), käsittelee tietojasi

itsenäisenä rekisterinpitäjänä oman rekisteri- ja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

Lisätietoja https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet